Захист прав

Умови використання

1. Загальні положення
1.1. Koolitusveeb OÜ, реєстровий код 11816779, адреса Нурме пийк 29-7, Віймсі, Хар’юмаа 74001 (надалі – Koolitusveeb) є адміністратором порталу www.webkurs.ua (надалі – Портал), за посередництва котрого користувачі можуть замовляти та проходити навчання, що знаходяться в інтернет-середовищі, та додаткові і побічні послуги, що надаються разом з ними (надалі – Послуги).
1.2. Умови використання дійсні як для зареєстрованих користувачів, так і для осіб, котрі використовують Портал, не маючи реєстрації користувача (надалі – Користувач). При використанні Порталу та/або при згоді з умовами використання умови стають обов’язковим договором між Користувачем та Koolitusveeb-ом, що регулює використання Порталу Користувачем (надалі – Умови використання).
1.3. Використанням Послуги Користувач підтверджує, що йому/їй не менше 18 років, або він/вона має дозвіл від батьків чи піклувальника на використання Послуги (фізична особа). У випадку юридичної особи, установи, або іншої організації наявність права на представництво підтверджується використанням Послуг представником Користувача.
1.4. Koolitusveeb залишає за собою право у будь-який час змінювати Умови використання, та такі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Порталі.
1.5. Користувач розуміє, що погоджуючись з Умовами використання, або фактом користування Порталом, Koolitusveeb передає Користувачу дигітальний зміст за згоди Користувача, тому в останнього немає права на відмову від замовленої Послуги, згідно з особливою регуляцією права споживача на відмову. Відсутність у споживача права на відмову не виключає права Користувача на скасування відповідно до пункту 6.2. Умов використання.
1.6. Послуга надає доступ до опублікованого на Порталі змісту, в тому числі такого змісту, який:
1.6.1. Призначений лише для Користувача;
1.7. Послуга може бути платною відповідно до позначень на Порталі.
1.8. Koolitsuveeb залишає за собою право у будь-який час змінювати вибір запропонованого на Порталі Змісту, при чому у Koolitusveeb немає обов’язку інформувати про це Користувача.
1.9. При згоді з Умовами використання Користувачу надається обмежена проста ліцензія на користування Порталом, на підставах, описаних в цьому Договорі. Користувач розуміє та погоджується, що Портал та право на його адміністрування, а також зміст, який викладено на Порталі, належать Koolitusveeb-у, або його партнерам. Користувач погоджується з тим, що користування Порталом не дає йому права власності на будь-який зміст Порталу. Користувач повністю розуміє, що він/вона може використовувати доступний медіа-зміст на Порталі лише для особистих цілей згідно з Умовами використання.
1.10. Послуга з платним змістом є платною для Користувача, вартість плати за послуги наведена на Порталі.
1.11. Плата за Послуги сплачується банківським переказом.
1.12. Koolitusveeb має право змінювати ціну плати за об’єктивних причин, наприклад, коли змінюються ставки податків, плати за послуги, за адміністрування тощо. Про поновлення умов сплати Koolitusveeb повідомляє на Порталі.
1.13. Обов’язок створення сторінки користувача для використання Послуг Порталу залежить від обраної Користувачем послуги. Для використання звичайної Послуги Користувач повинен створити окрему персональну сторінку користувача та зареєструватися відповідно до наведених на Порталі інструкцій. Кожний Користувач може відкрити одну сторінку. Обраний Користувачем пароль повинен бути персональний.
1.14. Користувач не має права надавати своє ім’я користувача та пароль для використання третім особам, також Користувач не може використовувати імена користувачів та паролі інших осіб. При реєстрації Користувач повинен надати дійсну адресу електронної пошти, а Koolitusveeb має право її перевірити.
1.15. При реєстрації Користувач вводить:
1.15.1. Користувач-фізична особа – свої ім’я та прізвище, особистий код, або дату народження, адресу електронної пошти та номер телефону.
1.15.2. Юридична особа, установа, або інша організація – свою назву, реєстраційний код, або іншу ознаку, поштову адресу, номер телефону та ім’я представника чи контактної особи.
1.16. Користувач при введенні своїх даних надає дозвіл на обробку адміністратором Порталу та можливими третіми особами-партнерами Koolitusveeb-а введених ним/нею даних.
1.17. Адресу електронної пошти використовують також і для пересилання рахунків та інших повідомлень, пов’язаних з наданням Послуги.
1.18. Усі відправлені електронною поштою повідомлення вважаються доставленими через 24 години після відправлення повідомлення.

2. Права та обов’язки Користувача
2.1. Користувач зобов’язаний
2.1.1. Надавати при реєстрації на Порталі повні та правильні дані;
2.1.2. Дотримуватись при користуванні Порталом вимог згідно цього договору;
2.1.3. Сплачувати Koolitusveeb-у за отримання Послуги плату, якщо це передбачається;
2.1.4. Дотримуватись при користуванні Порталом добрих традицій та діючих законів.
2.2. Користувачу заборонено:
2.2.1. Використовувати Портал для шахрайства, або для будь-якої іншої незаконної цілі;
2.2.2. Переконувати інших осіб вчиняти будь-які незаконні дії чи брати в них участь;
2.2.3. Домагатися, зловживати, ображати, робити наклеп, наносити шкоду, зневажати, принижувати, погрожувати чи дискримінувати через статеву приналежність, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічну приналежність, расу, вік, національне походження, або фізичну/психічну недосконалість;
2.2.4. Використовувати Портал у непристойних, або аморальних цілях;
2.2.5. Завантажувати або передавати віруси чи будь-яке інше зловмисне програмне забезпечення, яке використовується, або можна використати таким чином, що впливає на функціонування чи роботу Порталу.
2.3. Користувач має право:
2.3.1. Користуватися наданими Порталом послугами;
2.3.2. Зареєструватися Користувачем на необмежений час;
2.3.3. Будь-коли припинити користування послугою, повідомивши Koolitusveeb про відповідне бажання електронною поштою або шляхом видалення своїх даних на створеній Користувачем сторінці користувача.

3. Права та обов’язки Koolitusveeb-а:
3.1. Адміністратор Порталу має повне право:
3.1.1. Видалити безумовно та негайно зареєстрованого Користувача у випадку, якщо при реєстрації було надано помилкові, неточні, або неправдиві дані, та у випадку, якщо діяльність Користувача може зашкодити безпеці Інтернет-сторінки;
3.1.2. Змінювати та доповнювати Умови використання в односторонньому порядку;
3.1.3. Повідомляти Користувачу про зміни та доповнення через відповідні повідомлення, що будуть розміщуватись на Інтернет-сторінці.

4. Використання та захист особистих даних
4.1. При ознайомленні з Умовами використання та при реєстрації в якості Користувача він/вона надає дозвіл на використання наданих в анкеті особистих та контактних даних в межах Порталу та для передачі інформації Користувачу.
4.2. Koolitusveeb не продає, не є посередником і не передає особисті та контакті дані користувачів третім особам, які не вказані в Умовах використання чи не пов’язані з наданням Послуги.
4.3. Koolitusveeb повідомляє інформацію, пов’язану з особистими даними, третім особам лише за згоди Користувача, або у випадках, до яких зобов’язують правові акти Європейського Союзу.

5. Строки та припинення
5.1. Умови використання укладені безстроково.
5.2. Як Koolitusveeb, так і Користувач мають право будь-коли в черговому порядку розірвати Умови використання, надіславши другій стороні відповідне повідомлення. В такому випадку сторінка Користувача видаляється.
5.3. Koolitusveeb має право позачергово розірвати Умови використання, надіславши Користувачу відповідне повідомлення, якщо Користувач суттєво порушив Умови використання, або не усунув порушення Умов використання протягом 10 днів після того, як Koolitusveeb надіслав відповідне повідомлення.

6. Інші положення
6.1. Якщо будь-яке положення Умов використання стане недійсним у зв’язку зі змінами законів, усі інші положення Умов використання залишатимуться дійсними.
6.2. По відношенню до Умов використання діє право Європейського Союзу. Суперечки, які виникли при використанні Послуги, у разі недосягнення домовленості, будуть вирішуватись у суді.


.

.

.


3акрити